การดำเนินการดังต่อไปนี้ใน Clearing House รอบ CH3/1 อันได้แก่ :

  • สละสิทธิ์ / Decline
  • ไม่เลือกสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ตาม CH3/1
  • ไม่เข้าทำการใดๆ ในระบบ
จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในทุก คณะ/สาขาวิขา ที่ได้รับสิทธิ์และไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ในรอบ CH3/1 และจะไม่ขอเรียกร้องใดๆ ภายหลัง

ทั้งนี้ การสละสิทธิ์ คณะ/สาขาวิชาใดๆ ในรอบ CH3/1 นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือก คณะ/สาขาวิชา นั้นๆ อีกในรอบ CH3/2 แต่จะมีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาที่มีการคัดเลือกเพิ่มเติมใน CH3/2 ตามจำนวนที่ตัวเองไม่ได้รับการคัดเลือกมาก่อนแล้วเท่านั้น

 


หมายเหตุ : ต้องเป็นรหัสผ่านที่ใช้ Log in เข้าระบบรับสมัครรอบที่ 3 เท่านั้น


โปรดใส่ตัวอักษร หรือตัวเลขตามรูปภาพด้านบน