ระบบสละสิทธิ์ (TCAS Disclaim System) ประจำปีการศึกษา 2561


เลขประจำตัวประชาชน / Passport ID :
Password ที่ใช้เข้าสู่ระบบ Clearing House :

* ใช้รหัสผ่านของคณะ/สาขา ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไว้แล้ว หากทำรหัสผ่านหาย หรือ ลืมรหัสผ่าน โปรดยื่นเรื่องสละสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัย *


ผู้สมัครฯ ที่ทำเรื่องสละสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยไว้แล้ว ไม่ต้องยื่นเรื่องซ้ำผ่านระบบนี้อีก

ระบบนี้เข้าได้เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไว้แล้วเท่านั้น

ผู้ที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ หรือ ได้รับการคืนสิทธิ์แล้ว (อนุมัติการสละสิทธิ์) จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบนี้ได้อีก

หลังจากได้รับการคืนสิทธิ์แล้ว สามารถตรวจสอบผลการคืนสิทธิ์ได้ที่นี่

After disclaim process complete, entering to this system are not allowed. Please check your status here
พบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ สมาคม ทปอ. โทรศัพท์ 02-354-5150-2 , E-Mail:tcas@cupt.net , CUPT Facebook Fanpage